-Dette er en messe for både elever og foresatte fra 9.- og 10.klasse, og elever fra skolen vår, sier Rektor Kjetil Fagervik.

Lokalt næringsliv

-Utdanningen skolen driver er tilpasset det lokale næringslivet, det er godt samarbeid mellom skolen- opplæringskontoret og bedriftene, sier rektor Kjetil Fagervik.

På messen vil representanter for om lag 35 bedrifter og offentlige arbeidsgivere være til stede. I tillegg til at Meløy videregående selvfølgelig også skal vise frem sine studietilbud, vil bedriftene som kommer stille med sine lærlinger og veiledere.

Fremtidens utdanningsbehov

- Meløy videregående skole ligger på topp i Nordland når det gjelder formidling av elever til lærekontrakter, og vi som skole ser at samarbeidet rundt utplassering er viktig med tanke på hvor mange elever som får seg læreplass.

Rektor Kjetil Fagervik skryter av det gode arbeidet som gjøres av formidlingskoordinatorer, opplæringskontor og bedriftene selv. Kulingen har tidligere skrevet om det store behovet for faglært arbeidskraft i distriktet, og både Meløy- og Gildeskål kommune skal holde foredrag om nettopp fremtidens utdanningsbehov. I tillegg skal Nord universitet også fortelle om sine studietilbud.

-Vi ønsker alle hjertelig velkommen og serverer kaffe i kantinen mellom 10:00 og 15:00, sier Fagervik.