1. mai organiserer elever fra ungdomsskolen lekeaktiviteter for barn. De yngste får også ta i bruk lekeapparater ungdommene har laget.Det er få lekeapparater der elevene har sine friminutt ved Inndyr skole. Lærer Hilde Gjelseth ser utfordringen.

Derfor satte hun i gang sammen med de ungdommene som har arbeidslivsfag.

- Vi tenkte at vi skulle prøve å lage noe enkelt og billig, som ungene kan ta ut i friminuttene og leke med.

Hun forteller at i tillegg til praktisk arbeid, er et av målene for arbeidslivsfaget ved skolen å arrangere en aktivitet.

- Da er jo 17. mai en perfekt mulighet.

Hilde har et spesielt hjerte for arbeidslivsfaget der rammene er løsere, og veien bygges litt mens de går. Det er ikke så mye elevene må gjøre, men har lyst til.

- Det er fantastisk at skolen har litt for de elevene som er praktisk anlagt, og som noen ganger synes det er ganske kjedelig å sitte i ro. Nå har de sjansen til både å få flis i fingeren og maling i håret.