Gøril Pedersen (AUF Storvik Barnehage)

Gildeskål kommune har vedtatt at de skal selge to bruksnummer i Storvik. Skolebygget der Storvik barnehage holder hus, og der Storvik skole holdt hus. I tillegg har kommunen lagt ut idrettsbanen som ligger rett utenfor gjerdet. Vi har forståelse for at kommunen ønsker aktivitet i bygget, nettopp fordi det aldri er positivt for bygg å stå tomt.

Skolebygget med idrettspalass representerer i dag det som kan defineres som hjertet i bygda. Det er rett ved butikken, og den nyetablerte campingplassen. Hvis hjertet av bygda blir privatisert, vil hele vårt samfunn tape på det. Vi har som utgangspunkt at Gildeskål kommune burde beholde bygget, og at vi som lokalsamfunn kan leie oss inn til forskjellige aktiviteter.

Bygget er for eksempel ideelt for å kunne tilby treningsrom for bygdas befolkning. Det er stor fokus på at eldre skal bo lenge hjemme, men da må de være friske. Helsedirektoratet anbefaler instruktører å ta kurset BASIS- fallforebyggende trening for å sette denne gruppen i stand til å holde seg i form. Fysioterapeutene kunne satt opp trening for våre eldre, og mennesker som har rehabiliteringstrening i skolebygget. Selvsagt ville et treningsrom være veldig interessant for den yngre delen av befolkningen vår også.

Skolebygget er det eneste universelt tilpassede bygget som finnes i vår del av kommunen, og fremstår som et naturlig samlingspunkt. Barnehagen har arrangert Fredagskafeer i samarbeid med foreldregruppa inne i skolebygget. Det var et veldig populært tilbud for alle i bukta, og noe som sørget for et sosialt møtepunkt og motvirket ensomhet. Disse møtene mellom barnehagebarna, og den eldre garde var kjærkommene, denne aktiviteten har vi i foreldregruppe lyst til å ta opp igjen.

Gildeskål kommune tilbyr barnefamilier å arrangere barnebursdag på Kulturhuset på Inndyr. Det er naturlig at barnefamiliene med skoleunger i Storvikbukta også har dette tilbudet, og skolebygget er et naturlig valg til dette.

Vi er ikke veldig mange i Storvikbukta, derfor sier det seg selv at dette er aktivitet som ikke kunne vært drevet kommersielt. Men det vil øke både livskvalitet og trivsel for oss som bor her.

Kommunen har egen Frisklivskoordinator/ daglig leder på Frivillighetssentralen, og tirsdag 22. november inviterte hun til møte på Frivillighetssentralen. Der møtte mange forskjellige lag og foreninger opp. Vi gikk gjennom det organiserte fritidstilbudet for barn og unge i kommunen. Til sammen ble det listet opp 40 forskjellige tilbud. På strekningen Grimstad/Mevik/Storvik/Forstranda var det ingen tilbud.

”møtes på fotballbanen!”

Hvem har ikke hørt det, ropt det, eller lengtet etter invitasjonen? Fotballbanen, balløkka, løkka, gressletta. Kjært barn har mange navn.

Selv for meg, som jo aldri var en ivrig fotballspiller, er forballbanen ensbetydende med lange sommerdager, sykling og uendelig med muligheter. Jeg er sikker på at dere som tar dere tid til å lese dette, uvilkårlig vil hente frem mange sterke minner fra egen barndom og ungdom. Det er fordi en slik type friplass er veldig viktig for nettopp barn og unge. En friplass der man kan utfolde seg , være med venner og være med på uorganisert aktivitet.

Idrettsbanen i Storvik ble i sin tid gitt fra Utmarkslaget i Storvik (foreningen forvalter alle felleseiendommene i Storvik) og UL Lys til Gildeskål kommune, under den forutsetning at det skulle bygges en idrettshall på plassen. Denne klausulen ble ikke oppført da overførselen av eiendommen ble ført inn i grunnboka. Jeg antar at det er derfor man føler seg fri til å omsette dette eiendommen på det åpne markedet.

Etter utsagn fra Utmarkslaget hersket det ingen tvil om at det var under den forutsetningen så sjenerøst ga dette området til kommunen. Området er strategisk plassert utenfor uteplassen til den nye skolen. Kommuneadministrasjonen har kanskje retten på sin side til å legge eiendommen ut for salg, men jeg mener det er ekstremt dårlig kutyme å overse det forutsetningen. Det svekker tiltro til rettferdig behandling, og legger lista for et hardere samfunn. Det er dumt om foreninger skal føle at de trenger advokathjelp for å ikke bli lurt, når de skal ha med kommuneadministrasjonen å gjøre.

Jeg snakket med kommunedirektøren, Geir Mikkelsen. Slik jeg oppfattet det er;

”bestillingen fra kommune, til hans post, å skape så mye omsetning som mulig på de arealene og byggene kommunen eier”.

Jeg forstår at kommunen, som alle andre, må passe på økonomien, men vis meg en annen fotballbane i denne kommunen der det forventes at arealet skal bringe inn penger. Det finnes ikke.

I tillegg ligger det ute dokument på dokument på kommunens egen nettside som forteller om viktigheten at fysisk aktivitet, at barn og unge er vår fremtid og hvor viktig det er at vi satser på dem. Det føles som om våre barn og ungdommer ikke er like viktige som i resten av kommunen, når dette er på trappene.

Jeg mener det er alvorlig når et område ment for fysisk aktivitet for barn og unge legges ut på det åpne markedet. Spesielt med tanke på at det ikke finnes noe organisert fritidstilbud for barn og unge i vår del av kommunen. Jeg vil også tro det er lite fristende for Utmarkslaget å stille nytt område til disposisjon til dette formålet, om det de allerede har gitt, er skuslet bort.

I Kommuneplanens samfunnsledd (2015-2027) står det at som overordnet mål at kommunen skal legge til rette for gode levevilkår for alle aldersgrupper i Gildeskål med særlig fokus på folkehelsearbeid, spesielt blant de unge. Øke opplevelsen av trivsel og tilhørighet. Legge til rette for uteområder som stimulerer til og fremmer aktivitet og god helse blant unge. Ut fra Ung-data undersøkelsen i 2019 kom frem at bare 14% av ungdommene mente at kommunens idrettsanlegg var bra.

Jf. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv (2019-2023) i resultatvurdering fra forrige plan står det; ”ønskene om nye anlegg er økende, men kostnader og behovsvurderinger tilsier at Gildeskål kommune i første rekke har valgt å ta vare på eksisterende anlegg. Rehabilitering og fornyelse er viktigere enn nyanlegg. Innen flere anlegg etableres er det behov for oppgradering og vedlikehold av eksisterende, noe som da gir de anleggene førsteprioritering.” Her burde fotballbanen i Storvik komme inn som en naturlig aktør.

Hvor er disse prioriteringene ivaretatt når idrettsplassen i Storvik, regulert til næring, omsettes på det åpne marked? Om området blir solgt, er det absolutt ingenting som kan sikre at dette ikke blir borte.

Kommedirektøren har ansvar for at kommunen har sunn økonomi; Hvor samfunnsøkonomisk riktig er det at våre barn og unge blir nedprioritert?

Oss bekjent er det flere som jobber frem forslag om mulig drift av skolebygget.

La våre barn få lov til å vokse opp i ei bygd med et naturlig samlingspunkt, og med mulighet til å skape egne ungdomsminner

Leder i AUF Storvik barnehage

Gøril Pedersen

Nå har Martin oppgradert butikken på Nygårdsjøen Les også: Disse tjente mest i Gildeskål kommune