Debattinnlegg, Jim Helge Andersen, Meløy senterparti : Det er med en smule forundring jeg var vitne til at et nesten samlet kommunestyre stemte i mot kunnskapsinnhenting i forbindelse med landbasert oppdrettsanlegg på Verholmen utenfor Bolga.

Selve søknaden for oppstart av anleggsvirksomhet er nyvinnende og spesiell.  Skulle dette bli realisert så vil dette anlegget være det mest inngripende oppdrettsanlegget som noen gang er plassert i Meløy kommune.

Det er snakk om å sprenge ut 500 000 m3 stein ut av Verholmen og bruke øya til oppdrett. Det er vanskelig å forstå hvor mye dette er, men det er ca 6 ganger fyllingen på Ørnes. Altså et formidabelt inngrep.

I dag er det mulig å rydde vekk og fjerne sporene etter ordinære oppdrettsanlegg som er plassert rundt om i vår kommune. Å gå for forslaget fra utbygger vil gi et uopprettelig sår i naturen.

Min første tanke og reaksjon rundt plasseringsforslaget, er at det i utgangspunktet er spennende og vil gi et bedre fortrinn for å bekjempe bla lakselus. Og det vil gi arbeidsplasser.

Men, og det er et stort MEN. En godkjenning av noe så omfattende, må bygges på god kunnskap og grundig vurdering av alle forhold.

I mitt forslag i KS, så ønsket jeg å få med en grundig kartlegging av fuglearter og artenes bruk av området også vinterstid, noe tiltakshaver ikke har gjort. Dette ville vært mulig å få gjennomført i noen måneder i vinter. Undersøkelser i hekke- og mytetid er ivaretatt allerede.

I og for seg ikke noen omfattende undersøkelse.

Men når KS ikke vil, så lurer jeg på hvorfor de ikke vil ha denne kunnskapen?

Jim Helge Andersen,

Meløy Senterparti