Og midt i: Menneskene. Politikk handler om mennesker. Menneskene som lever livene sine her, som skaper arbeidsplasser, som bygger og satser i et innovativt næringsliv, der kommunen er stor på både industri, havbruk, landbruk og kraftproduksjon.

Barnehageansatte og lærere som leker med, og som underviser barna våre. Helsearbeidere som sikrer den gode omsorgen for innbyggerne våre. Gründere og butikkansatte som satser selv om det noen ganger er utfordrende.

En dugnadsånd som tar pusten fra en. Frivillige som tilbringer timer i haller, i skianlegg eller på annen dugnad. Og et rikt kulturliv, som gir oss mange gode stunder.

Mitt engasjement som politiker bunner i dette: Meløy kommune skal fremstå som en god og attraktiv kommune å bo og leve i. Å skape best mulig oppvekstvilkår. Å sikre god kvalitet på alle kommunale tjenester. Å tilrettelegge for næringslivet slik at Meløy kommune, kan bli et handels- og regionsenter mellom Mo i Rana og Bodø. Å heie frem gode initiativ slik at alle skal få realisert sitt potensial. Og ikke minst, samarbeide med alle aktører, slik at Meløy kan bli et best mulig sted for alle innbyggerne.

Meløy Høyre sitt program har målsettinger som samsvarer med det jeg som ordfører ønsker å oppnå. Blir jeg ordfører, vil jeg jobbe for deg, og sammen med deg, for å utvikle Meløy kommune videre. Jo flere stemmer vi får, jo mer gjennomføringskraft har vi. Med din hjelp som velger og innbygger kan vi gjøre Meløy kommune enda bedre.

Bruk din stemmerett - Godt valg

Mette Bjørnvik, ordførerkandidat for Meløy Høyre