Skal se på konsesjonsvilkårene: Ber om at Fykantrappa åpnes