Vegtrafikksentralen Nord melder 11:36 at et vogntog skal sperre deler av veien nord for Glomfjordtunnelen i Meløy kommune.

- I følge innringer skal det være mulig å passere for personbiler, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.