– Smittesituasjonen i Bodø er ustabil og i utvikling. Selv om smitten i de omkringliggende kommunene foreløpig er lav, er de bekymret for spredning av smitte fra Bodø, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Bodø og de ni andre kommunene med regionale tiltak ønsker at regjeringen viderefører tiltakene til 11. april.

Bodø kommune fortsetter i tiltaksnivå A (særlig høyt).

De ni andre kommunene fortsetter i tiltaksnivå C (ganske høyt tiltaksnivå). Det er følgende kommuner:

Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

I dialog med kommunene

Tiltakene var i første omgang ment å vare til 19. mars, men er altså nå forlenget til å gjelde til 11. april.

Etter ønske fra kommunene og dialog mellom statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet forlenges nå tiltakene til og med 11. april.

Kommunene må til enhver tid foreta selvstendige vurderinger av behov for eventuelt forsterkede tiltak.