Kristian Tidemann fyller 90 år! - Når jeg kom med tankbilen sa folk, der kjem han Tidemann!