Søkte om søndagsåpen butikk i 2019 - Har enda ikke fått svar