De har brukt 700 timer på det store prosjektet - Det har blitt noen timer, ja