Etter helgens samling innendørs på Reipå, tas spillere etter hvert ut til nye samlinger både på denne siden og på neste side av nyttår. Til slutt samles så de aller beste spillerne i Nordland til kretslagsturnering i Bardufoss.