Rådmann Hege Sørlie foreslår at Meløy kommune heretter tar totalansvar for egne lærlinger, noe hun mener er både en kvalitetsmessig og kostnadseffektiv løsning. Siden 2009 har Meløy kommunes ansvar i forhold til lærlingene vært delt mellom kommunen som lærebedrift og Opplæringskontoret Meløy bedriftsservice (OKMBS).

Lærebedriften får tilskudd alt etter hvilken type lærling eller lærekandidat som blir tilsatt. Etter dagens ordning utbetales hele tilskuddet til OKMBS, der de beholder 60 prosent og 40 prosent tilfaller kommunen som utgiftsdekning. Andelen som tilfaller opplæringskontoret mener rådmannen er for høyt sammenlignet med andre opplæringskontor.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt av formannskapet den 3. oktober.