Glomfjord grendeutvalg har over tid kjempet for å bevare det gamle uttakshuset i Glomen. Nå får de støtte fra formannskapet.

Uttakshuset var fram til 2013 en del av Statkrafts landsverneplan, men ble tatt ut i samråd med Riksantikvaren. I oktober i fjor fattet Olje- og energidepartementet sitt vedtak om å la Statkraft Energi rive bygget, til tross for protester, blant annet fra Glomfjord Grendeutvalg. Beslutningen var endelig, men likevel har grendeutvalget klaget Statkraft Energis tillatelse inn for Riksantikvaren. Nå gir Meløy kommune grendelaget sin støtte i deres engasjement for å bevare uttakshuset.

I sitt brev til Glomfjord grendelag skriver ordføreren: «Formannskapet støtter også grendelaget i sin argumentasjon om at uttakshuset er en del av den gamle kraftoverføringen fra Fykan og bør derfor komme inn under loven, som om befatter "kraftoverføringenes kulturminne". Formannskapet ser at uttakshuset har en historisk verdi i Glomfjord, og håper Statkraft kan revurdere sin beslutning om å rive huset.»

I begrunnelse for rivevedtaket heter det at bygningen er i svært dårlig forfatning og at den ligger i et rasfarlig område. Statenes vegvesen har kartlagt skredsikringsbehovene i området for perioden 2018 - 2029, i denne oversikten er ikke stedet ikke nevnt som et område med særlig behov.