Fore Båt og Motorservice henger nå opp sitt tredje bevis på at de er Gassellebedrift.

- Vi har kjørt konkrete prosjekt for å øke lønnsomheten, sier sjef Daniel Kristensen.

Bedriften, som de siste årene har hatt ei økt omsetning fra 3,3 millioner i 2013 til sterke 7,7 i 2016, står stødig. Men vil allikevel utvikle.

- Vi har lenge hatt planer om en utvidelse av anlegget og ble i høst ferdig med forprosjektet til utbygging. vi jobber nå med finansieringen. Området er ferdig regulert og ny vei til havna står på lista til Meløy kommune i løpet av 2018.  Meløy Utvikling har gitt oss støtte til forprosjektet.

Respektabel plassering - Artig å henge på veggen.

Sier Kristensen som er litt usikker på hvor kjent denne prisen er. Hederen som kommer blant andre reipåbedriften til del, har siden 2003 vært delt ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Bisnode Credit as. I tillegg til nasjonal vinner kåres også fylkesvinnere. Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter, av totalt 3043 fordelt over landets 19 fylker, Daniel og co havnet på en respektabel 95 plass.

- Selv om vi er en 11 år gammel bedrift startet hovedveksten først i 2011 da vi begynte å ansette for alvor. Nå er vi sju til åtte årsverk, ei betydelig økning fra starten.

Ikke tilfeldighet, men planlagt

  • Den økte omsetningen tillegges først og fremst nyansettelser, men – ingenting kommer gratis.- Skal man lykkes må man bygge fornuftig og jobbe hardtHan roser gjerne sine ansatte, den unge bedriftslederen.- Uten dedikerte medarbeidere hadde vi ikke kunne levert omsetningsvekst, år etter år. Det at folk trives og kommer på jobb er alfa og omega, mener Daniel men understreker også:- Ingenting kommer av seg selv, vi har alltid hatt fokus på å skape gode resultater for å kunne utvikle oss videre. Med til det hører økt kvalitet på servicenivå, det har vært viktig å få til. Omsetning Fore Båt og Motorservice AS2013: 3,3 millioner 2014: 3,6 millioner 2015: 6,4 millioner 2016: 7,7 millioner Kilde: Dagens NæringslivGaselle-krav: Må ha levert godkjente regnskaper Minst doblet omsetningen over fire år Omsetning på over en million kroner første år Positivt samlet driftsresultat Unngått negativ vekst     Vært aksjeselskap- Klare mål for økningSelv om Arnøybygg leverte solide 27,4 millioner i omsetning for 2016 har John Kristian Karlsen hos Arnøybygg AS ambisjoner om å toppe til 42 millioner i 2018.

Ikke tilfeldig: - Å vokse stor er et bevisst valg, sier John Kristian Karlsen som fikk Gasellepris for andre gang nylig. Foto: Synnøve Fallmyr

- Artig med Gassellepris, for andre gang. Først og fremst er dette et bevis på at vi har gjort noe riktig. Stas.

Understeker Karlsen, som har en solid organisasjon innenfor alle felt. Viktig for å bygge sterkt, mener sjefen sjøl. Samtidig understrekes det at det ikke er vekst for vekstens skyld som er målet. Men trygge arbeidsplasser fordelt på flere felt, med hele Salten som definert arbeidsområde.

- Vi har gjort flere valg som har vært vellykkede. Blant annet etablering av eget kontor i Bodø. I Meløy har vi også fått godt feste, det er vi takknemlige for.

Omsetning Arnøybygg AS2013: 10,3 millioner 2014: 20,5 millioner 2015: 25,5 millioner 2016: 27,4 millioner Kilde: Dagens Næringsliv

- Stadig mer forskning

Gildeskåls desidert mest-omsettende bedrift i 2016 har bare fortsatt å vokse.

Foto: Roar Kofoed

Foto: Roar Kofoed

- Vi passerer en omsetning på 500 millioner kroner i år, opplyser styreleder Morten M. Lorentsen i Gildeskål Forskningsstasjon (Gifas).

Regionens største Gaselle økte årsomsetningen med 50-60 prosent fra 2016, som endte ut med 326 millioner. Økningen har imidlertid vært vedvarende sterk helt siden årtusenskiftet.

- Vi er glad for omtalen – viktig å få fram at vi vokser og utvider arbeidsstokken, sier Lorentsen, som selv eier 26 prosent av morselskapet Gigante Havbruk.

Årets kilo-snittpris på slaktet laks er litt lavere enn i fjor, men Gifas-produksjonen er altså økt kraftig. Brorparten av omsetningen kommer fra laks, men om lag halvparten av staben på 38 får sin lønn fra forskningsaktiviteten.

- Etterspørselen etter forskningstjenestene våre har aldri vært større, og det synes vi er veldig artig!

Omsetning Gildeskål forskningsstasjon AS 2013: 159,8 millioner

2014: 197,6 millioner

2015: 282,2 millioner

2016: 326,5 millioner

Kilde: Dagens Næringsliv

- Hardt arbeid ligger bak!

- Gaselleprisen gir inspirasjon til å stå på videre! sier daglig leder Ragnar Rasmussen hos Meløy Auto.

- De ansatte bærer bedriften, mener Ragnar Rasmussen (bak) som nylig mottok Gaselleprisen på vegne av Meløy Auto. Her sammen med Geir Haarvik og Ragna Rasmussen. Foto: Ingunn Dahle

- De ansatte bærer bedriften, mener Ragnar Rasmussen (bak) som nylig mottok Gaselleprisen på vegne av Meløy Auto. Her sammen med Geir Haarvik og Ragna Rasmussen. Foto: Ingunn Dahle

Bedriftens omsetning har økt fra 13,9 millioner kroner i 2013 til 29,8 i -16, og i fjor også med positiv økning av driftsresultatet, til 1,5 millioner. Det var i oktober 2013 at Meløy Auto gjorde investeringen der Halsa Auto ble innlemmet i bedriften.

- Å utvikle koster, men nå ser vi resultater, og beviset for at hard innsats lønner seg.

Ragnar mener en god arbeidskultur er viktig. Uten dedikerte ansatte hadde det ikke vært mulig å komme seg så langt så fort.

- I tillegg har vi viktig fokus på lærlinger med ett mål for øyet, nemlig å kunne rekruttere til egen bedrift. Dét er et samfunnsansvar som jeg mener er svært viktig for større bedrifter å ta.

Omsetning Meløy Auto2013: 13,9 millioner 2014: 24,5 millioner 2015: 25,9 millioner 2016: 29,8 millioner Kilde: Dagens Næringsliv

- Fort i svingene

Den yngste av gasellebedriftene i Meløy, Svartisen VVS, havnet helt oppe på 48. plass av 3.043.

Formidabel økning: …for Svartisen VVS og daglig leder Stig Mork. Bedriften økte omsetningen fra 1,2 millioner i 2013 til 7,3 millioner i -16. Foto: prikkenoverien

Formidabel økning: …for Svartisen VVS og daglig leder Stig Mork. Bedriften økte omsetningen fra 1,2 millioner i 2013 til 7,3 millioner i -16. Foto: prikkenoverien

- Hard jobbing, dyktige medarbeidere og gode kunder, er årsaken, mener daglig leder Stig Mork.

- Vi hadde ikke hadde denne omsetningen uten de store oppdragene, innser Mork, som i 2013 tok valget om å skape arbeidsplasser ved å danne eget selskap.

Bedriftens viktigste og største prosjekt er for tiden Spildra skole, som gir de ansatte forutsigbarhet helt inn i 2019.

- Per dags dato er vi 5,4 årsverk, men jeg ønsker fortsatt å vokse. Målet har aldri vært mye kapital på kistebunnen, men å skape arbeidsplasser. Det koster, og gjør at driftsresultatet ikke er all verden. Men jeg tror investeringene vil lønne seg på sikt.

Omsetning Svartisen VVS:2013: 1,2 millioner 2014: 4,1 millioner 2015: 6,6 millioner 2016: 7,3 millioner Kilde: Dagens Næringsliv