Nå kan du komme med innspill til forslaget om detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse med småbåthavn og  molo på Reipå. Høringsperioden er 14. mai til 29. juni, og planen som ligger på Meløy kommunes nettside og i servicekontoret er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Reipå Knuseri. Det regulerte arealet er på 31.5 dekar som skal legges til rette for utbygging av inntil 26 fritidsboliger, molo og småbåthavn med om lag 77 båtplasser.