Det flotte og påkostede Glomfjord Torg trenger vedlikehold. Dét vil grendeutvalget hjelpe til med.

Da sluttrapportering etter stedsutviklingsprosjekt Glomfjord torg ble gjort under årets siste kommunestyremøte, ble det orientert at grendeutvalget i Glomfjord har sagt seg villig til å bistå med vedlikehold. Det innbefatter blant annet klipping av gress i sommerhalvåret, dersom kommunen stiller med nødvendig utstyr.

- Det er positivt at grendelaget vil ta dette ansvar, sa leder for kommunalteknikk Merethe Skille, og redegjorde for kommunens forpliktelser og avtale med Yara vedrørende gatevarmen.

- Vi er dessuten i gang med å prøve ut metoder for å holde grønsken unna de hvite flisene, for på grunn av gjødseldampen så gror det godt i Glomfjord!

Overskridelsene i prosjektet ble også diskutert. Opprinnelig var kostnaden antydet til åtte millioner kroner, mens sluttsummen endte på drøyt 35 millioner.

Representantene entes om at det er stas at Glomfjord kan skilte med design-arkitektur som et supplement til gammel og ærverdig industrihistorie. Men, som vararepresentant Anne Marit Olsen (Ap) påpekte, bør ikke arkitektene slippes helt løs i fremtidige prosjekter.

- Endelig ble forskjønnelse tatt på alvor, men vi må legge føringer så ikke overskridelsene blir for store.