I en tidligere versjon av denne saken hadde Kulingen skrevet 46,1 millioner. Det korrekte beløpet er 46,1 milliarder. Vi har oppdatert saken.

I det de første skattemeldingene blir sendt ut ser det ut til at 2,7 millioner personer vil få skatt til gode, og i snitt får de 17 200 kroner hver inn på konto.

For de 1,2 millioner personene som har betal for lite i skatt ser restskattbeløpet ut til å bli 34 500 kroner per skattebetaler i snitt. Til sammen skal de betale inn 40,4 milliarder kroner.

På samme tid i fjor viste tallene at 2.9 millioner lå an til å få 15 400 kroner tilbake i gjennomsnitt, og 900 000 ville måtte betale i gjennomsnitt 29 900 i restskatt.

Tjener på å sjekke

Selv om skatemeldingen er forhåndsutfylt minner Skatteetaten om at det er ditt eget ansvar å gjøre den ferdig.

- Skatteetaten har mye informasjon, men vi vet ikke alt. Det kan være feil eller manglende opplysninger i skattemeldingen som du selv må føre inn. Derfor må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige og eventuelt gjøre endringer før du leverer, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten opplyser at det for mange som kan tjene på å sjekke skattemeldingen. I fjor økte antallet personer som fikk penger igjen fra de 2,9 millionene som lå an til å få tilbake da skattemeldingene ble sendt ut til 3,2 millioner da skatteoppgjørene var klare.

Lånet fordeles likt

I år har Skatteetaten gjort en endring som påvirker de som har lån sammen med andre. Nå fordeles lån og renter på lån likt på de som har lån sammen.

Dette kan skattebetalerne endre selv, og skatteetaten oppfordrer de som har lån sammen med andre om å sjekke fordelingen i skattemeldingen.

Også dersom foreldre har hjulpet barnet sitt med å komme inn på boligmarkedet, og står som medlåntaker vil de få opp lånet på sin skattemelding.