Torsdag ble det klart at regjeringen tar bort fraværsgrensen i videregående skole ut skoleåret 2021-2022.

- Det er bra at regjeringen nå har lyttet til blant annet fylkeskommunenes råd om å oppheve fraværsgrensen i videregående opplæring. Det er positivt både for smittetrykk og for presset på fastlegene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Fornuftig

Grensen på maksimalt 10 prosent udokumentert fravær for å få vitnemål ble fjernet under koronapandemien, men ble gjeninnført da de nasjonale smitteverntiltakene ble avviklet nylig. Dette medførte at mange elever gikk på skolen selv om de var syke.

Smittetallene går opp i hele landet, og det er mange unge som blir smittet.

- Det er åpenbart fornuftig at elever som har luftveissymptomer nå slipper å kontakte fastlege for å få dokumentasjon på gyldig fravær. Det er også rimelig at dette vil gjelde for resten av skoleåret, i lys både av usikkerhet om smittesituasjonen videre og presset på fastlegene. Samtidig vil jeg understreke at terskelen for fravær ellers heldigvis ikke er senket, sier Helgesen.

Kilde: NTB