Terapibassenget vil ha en begrensning på 20 personer og badstuene 3 personer. Dette gjøres for å legge til rette slik at publikum kan overholde en meters-regelen.

- Vi oppfordrer også publikum til å vise hensyn og å overholde gjeldende smittevernregler.