Arild Kjerpeseth

I den forbindelse uttalte kommunalsjef for Kommunikasjon, digitalisering og fellestjenester i Meløy kommune seg, her sitert fra Kulingen:

«I over 23 sider i lokalavisa Kulingen har det blitt framsatt påstander om fryktkultur, dårlig arbeidsmiljø, uriktig fremstilling av kommunens økonomiske situasjon, et tillitsvalgapparat på randen av å bryte sammen, og en kommune som er på vei til et sammenbrudd, for å nevne noen. Dette er alvorlige påstander. Bak de fleste står anonyme kilder. I tillegg har enkeltpersoner stått frem med kritikk av ansatte både i og utenfor rådhuset.

Slettan Olsen skriver at kommunen ikke kan kommentere personalsaker.­­

 -Som arbeidsgiver har vi ikke anledning til å kommentere personalsaker. Dermed kan vi ikke kommentere påstander som rettes mot arbeidsgiver i media. Vi vil heller ikke i det videre kommentere personalsaker eller andre påstander som formidles via Kulingen i denne artikkelserien. Det er ikke slik vi jobber. Meløy kommune skal i gang med en arbeidsmiljøkartlegging. Denne vil være faktabasert og gi oss viktige styringssignaler hvis det skulle avdekkes behov for tiltak. Vi ber nå om ro til å gjøre denne jobben. Dette av hensyn til våre ansatte. Samtidig ber vi Kulingen vurdere balansen, massiviteten og det presseetiske i redaksjonens journalistiske arbeid, skriver Slettan i en e-post.»

Mitt spørsmål er om ordføreren er enig i uttalelsen fra kommunalsjefen?

Arild Kjerpeseth, AP