Nylig ba Posten Norge 95 år gamle og hjemmeboende Johannes Ellingsen i Glomfjord om å flytte postkassen vekk fra boligen sin, for å gjøre det enklere for budet!

Johannes bor i Jæraveien 4 i Glomfjord, og har tre ganger tidligere måtte flytte rundt på postkassen i tråd med regelendringer i Posten. Nylig fikk han nok en beskjed om flytting.

- Nå er jeg blitt så gammel at jeg ikke orker å bry meg. Om kassen må flyttes nok en gang , får de besørge det sjøl. Og jeg skal vel få hentet innholdet...

Til å være i sitt 96 år, er Johannes sprekere og mer rørig enn de fleste. Likevel merker han alderen, og fysikken er ikke som tidligere. Endringen Posten nå gjør, mener han er unødvendig.

- Da jeg stilte spørsmålstegn ved den nye bestemmelsen, sa de jeg bare kunne søke om tilrettelegging. Men si meg, gjør det saken noe enklere dersom Posten må helt opp på trappa her med avisene mine likevel? undres Johannes hoderystende.

Kan gjøre unntak

På Postens Norges informasjonssider finner vi nemlig at bevegelseshemmede som «ikke med rimelighet kan forventes å ha tilgang til utleveringspostkassen» skal få utlevert postsendinger nærmere enn angitt. Dette dersom andre husstandsmedlemmer ikke kan hente postsendingene. Postkassen skal da plasseres ved inngangsdørene til boligen.

- Alder ikke noe argument

- Vi opplever en radikal nedgang i den fysiske postmengden, og er derfor nødt til å forholde oss til den økonomiske virkeligheten, sier Arild Kjerpeseth ved Postens distribusjonsenhet i Meløy.

- At vi nå ser på plasseringen av en del postkassene rundt om, handler om å spare tid. Vi har dessuten stort fokus på HMS, og vil for eksempel ikke at våre ansatte skal rygges unødig, for det kan påføre andre trafikanter skade.

Kjerpeseth vil ikke uttale seg om den aktuelle saken, men opplyser på generelt grunnlag at alder alene ikke er noe argument for å ha postkassen plassert nær boligen:

- I utgangspunktet skal postkassen plasseres ved innkjørselen til boliger, ikke ved boligen, med mindre allmenntilstand og fysiske begrensninger tilsier noe annet.

- Hvem er det som fysisk skal besørge flyttingen av postkassene, som i dette tilfellet?

- Vi er ikke komme lengre enn til dialogfasen når det gjelder disse kassene, men kommer nok til  enighet.