- Vi har valgt å forespørre Jonas av flere grunner. Han har personlig erfaring med rusavhengighet og veien ut av det, og har gode prognoser for rusfrihet etter behandling, forklarer Ragnhild Heen Andersen, 2. kandidat for Meløy Arbeiderparti.

Øke kunnskap og forståelse

Foredraget finner sted i Kulturfabrikken kl. 18:00 den 20. juli.

- Det er mange år siden det sist ble arrangert et slikt foredrag i regi av Arbeiderpartiet, men jeg mener det er viktig å dra på kompetansen vi har i kommunen samt søke informasjon fra andre for å øke kunnskap og forståelse, forteller Ragnhild.

Hun er ny i Meløypolitikken og virker søkende når det kommer til både kunnskap og forståelse av hvordan kommunen kan og bør håndtere temaet.

- Rus rammer ikke bare den enkelte, men også barn, pårørende, arbeidskollegaer og venner. Meløy Arbeiderparti vil jobbe for å styrke rus- og psykiatritjenesten, der forebygging er et viktig satsningsområde, sier hun videre.

- Vi vil utrede mulighet for kveldsåpen helsestasjon 2 dager i uken, samt at dagens tilbud må tydeliggjøres og være forutsigbart.

Ragnhild Heen Andersen, 2. kandidat for Meløy Arbeiderparti, er fornøyd med at de har landet en meget kompetent foredragsholder som skal snakke om et aktuelt og viktig tema. Foto: Meløy Ap

Personlig erfaring

Torsdag kommer altså Jonas Johansson Asp til Ørnes for å holde åpen forelesning om rus, misbruk og medavhengighet.

- Jonas har utdannet tusenvis av personer innen misbruk og avhengighet, og med sin solide bakgrunn og erfaring har han blitt en av Sveriges mest etterspurte eksperter på området – så vi er veldig fornøyde med at han tar turen hit, smiler Ragnhild.

Jonas gikk selv gjennom behandling i 2005 etter å ha mistet både jobb, bolig og familie. Siden den gang har han utdannet seg som alkohol- og narkotikaterapeut og har gjennoppnådd sin posisjon i samfunnet med familie og arbeid.

- I dag driver Jonas egne behandlingssentre og har i mange år utdannet terapeuter og behandlere innen misbruk, legger hun til.

Innholdet i foredraget går på hvorfor man misbruker, hvorfor man ikke bare kan slutte å bruke, hva som skjer i hjernen ved misbruk, hva man bør og kan gjøre som pårørende og litt om hvilke konsekvenser misbruk kan ha for familie, arbeidsplass og samfunn.