Dette gjelder i samtlige kretser, og valgstyret har fått mandat til å bestemme åpningstidene. Rådmannen hadde foreslått å to valgdager for Inndyr krets, men kommunestyret valgte å følge formannskapets innstilling om én felles dag for alle i Gildeskål. Valgdagen blir mandag 9. september 2019.