- Vi trenger å snakke om hvordan vi skal bygge tjenestene våre for ungdom fremover, basert på behovene som fins i dag.

Ordfører Sigurd Stormo støtter ungdomskonferansen fullt ut og mener det er svært viktig å få fokus på ungdoms psykiske helse.

- I dag møter de unge mer stress og helt andre utfordringer enn vi gjorde som unge, da levde vi langt mer skjermet og beskyttet mot all påvirkning.

Påvirkes - Det stilles store forventinger til hvem man skal være, og det er slett ikke så lett å finne seg selv i et mylder av påvirkning. Men livet bør leves utenfor de sosiale mediene også, og vi må skape tilgjengelige møteplasser for sunne, varierte interesser slik at ungdom kan utvikle seg og finne ut av hvem de er, mener Stormo.

Han er svært fornøyd med at Meløy setter ungdoms psykisk helse på dagsorden, og håper en slik konferanse kan normalisere de vanskelige tankene mange unge har. Ikke minst håper han at konferansen kan hjelpe til med å synliggjøre kommunens hjelpeapparat, slik at de unge vet hvor de kan søke hjelp. Han definerer skolehelsesøster-  og PP-tjenesten som nøkkelpersonell for ungdom som sliter, en utfordring blir å gjøre dem så tilgjengelig som mulig:

- Om en «åtte til halv- fire tjeneste» er tilstrekkelig blir et av mange viktig spørsmål når vi skal bygge kommunens tjenester framover. Nye planverk må ta utgangspunkt i dagens forhold og hvordan ungdommen vår har det nå.

For høye tall

- Selv om det jobbes forebyggende med mobbeproblematikk, er Meløys tall for høye, mener ordføreren.

Og dét må tas ordentlig tak i, blant annet ved å sørge for at lærerne hele tiden har tilstrekkelig kompetanse på psykisk helse og det å avdekke mobbing. Det forebyggende arbeidet må settes inn allerede i barnehagen.

- En stor del av barnas liv tilbringes i våre skoler og barnehager. Vi har et kjempeansvar for ungenes trivsel slik at de kan lykkes og nå sine mål. Her må vi ta grep i lag og løfte sammen, også foreldrene er viktige brikker, avslutter ordføreren.