Kigok er et ressurssenter innenfor opplæring, utvikling og prosjektarbeid, primært for marin sektor.

Kigok har søkt nærings- og fiskeridepartementet om tilskudd til å gjennomføre fire ulike sjømattiltak rettet mot ungdomsskoleelever, flyktninger og barne- og ungdomsarbeiderelever ved videregående skole i Sørfold, Tysfjord, Gildeskål og Sandnessjøen i Nordland fylke, og fikk i forrige uke vite at de får 60 000 kroner til disse prosjektene.

Målsetningen er å lære deltakerne mer om norsk sjømatnæring og hvordan man tilbereder ulike fiskeretter. Kigok har i sin søknad skissert gode tiltak for å få unge til å lære mer om sjømatnæringen og hvordan man kan tilberede gode sjømatmåltider. Deler av tiltaket dreier seg om hvordan man retter seg mot barne- og ungdomsarbeidere for å lære å holde motiverende sjømattiltak i barnehagene. Kine Oldervik hos Kigok sier til Framtia et hun er svært glad for tildelingen.

- Vi er veldig fornøyd. Vi har flere typer sjømatprosjekt som vil nyte godt av dette. Vi retter oss mot ungdomsskoleelever og restaurant- og matfagelever, for å rekruttere, både til havbruksnæringa, fiskeriene og industriell matproduksjon, så dette kommer godt med sier Oldervik.