Arbeidsledigheten øker: Alle tre over gjennomsnittet