– På enkelte områder er det krevende, men jeg ser for meg at Meløy absolutt vil kunne klare å komme seg ut innen 2027, mener seniorrådgiver i Kommunesektorens Organisasjon Nord Norge, Trond Sigurd Ursin.

Et litt annet regime

Robek-registeret administreres av Statsforvalteren i Nordland og kommunen blir vurdert etter kriterier som må oppfylles for å unngå, eller komme seg bort fra, registeret.

– Det trer i kraft et litt annet regime i det man kommer på den lista. Låneopptak som kommunen ønsker å gjøre må godkjennes av Statsforvalteren og de fleste investeringer, så fremst de ikke forbedrer kommunens økonomi, vil normalt sett bli lagt på is, utdyper Ursin.

Få ned utgiftene

– På hvilken måte vil dette påvirke innbyggerne i en kommune?

– At planer om nybygg og utvidelser og andre investeringer blir lagt på vent. Og så gjelder det jo for kommunen å få ned utgiftene sine nå og da vil man naturligvis kutte i alt av ikke-lovpålagte tjenester. Så da vil man kanskje merke reduserte åpningstider og innskrenkede tilbud på en del ting, påpeker han.

– Hva er den største utgiften for en kommune?

– Uten tvil lønn. Lønn til alle sine ansatte. Så kommer renter og avdrag i forbindelse med investeringer på en god andre plass. Dermed vil størrelsen på gjelda til en kommune ha mye å si for hvor mye utgifter man har.

Seniorrådgiver i KS Nord Norge, Trond Sigurd Ursin. Foto: privat

Nedbemanning vil skje

Kommunedirektør i Meløy, Arne Johansen medgir at kommunen har en for stor lønnsmasse og foreslår nå en bemanningstilpasning på omtrent 50 årsverk.

- Det betyr ikke at det er 50 stykker som skal sies opp og så videre. Dette skal det gjennomføres forsvarlige prosesser på, men lønnsmassen og de lønnskostnadene vi har i kommunen må ned, sa Johansen til Kulingen i november.

Bemanningstilpasningene innebærer at tjenesteområde for oppvekst skal nedbemannes med omtrent 19 årsverk, tjenesteområde for helse og velferd med omtrent 26 årsverk, og tjenesteområde for samfunn med omtrent seks årsverk, kunne Kulingen da melde.

Kommunedirektør i Meløy Arne Johansen Foto: arkiv

Buffer er viktig

Ursin påpeker videre viktigheten av at en kommune har en buffer:

– Et disposisjonsfond, som det kalles, er anbefalt å utgjøre cirka åtte prosent av en kommunes driftsinntekter. Det handler om at man skal ha penger på bok hvis uforutsette ting dukker opp. Dette fondet ble, så vidt meg bekjent, brukkt opp i Meløy i 2022 og da er det veldig viktig at man i årene frem mot 2027 også prioriterer å spare opp penger der, i tillegg til at man skal få kontroll på underskuddet og komme i balanse.