Meløy Fotballklubb som overbygningsklubb og pådriver!

Meløy Fotballklubb har det siste året jobbet for å vekke interessen blant fotballklubbene i kommunen for å få til et formalisert samarbeid innen Meløyfotballen.

Meløy FK’s visjon er: Å skape en felles fotballklubb for spillere fra hele kommunen!

  • Klubben ønsker å skape aktivitet for dem som ønsker å spille organisert fotball på lag fra gutter/jenter 15 år, og eldre. Klubben baserer seg i størst mulig grad på rekruttering til klubbens forskjellige lag, fra andre klubber i Meløy. Forutsetningen for å stake ut en sportslig kurs for klubben, finner man i klubbens historie, tradisjon og kultur,

  • Klubben skal være det naturlige steget for ungdom som på sitt hjemsted, har avsluttet ungdomsskole. F.o.m. videregående skole vil Meløy FK skape et godt tilbud til alle som fortsatt ønsker å spille fotball,

  • Fotballens verdigrunnlag er direkte avledet fra idrettens grunnverdier, og gir retning om hvordan lag, spillere, trenere, lagledere, dommere, foreldre og klubb samhandler i hverdagen.

Med stadig synkende folketall og barn i skolene våre, vil terskelen for at den enkelte klubb skal kunne stille med egne lag på ungdoms- og seniornivå, stadig høyere. I hvert fall dersom man ønsker å spille på et høyere nivå enn 6. divisjon. Skal man lykkes med å spille seg opp i 4. divisjon, som bør være et naturlig og realistisk mål, må unge motiverte spillere samles i en og samme klubb. Jeg håper og tror at mange Meløyfjerdinger ønsker å se god fotball i Meløy, der et lokalt lag bidrar til dette. Meløy FK ønsker å bli en klubb som innbyggerne og supporterne kan være stolt av!

Ser man videre til hva Reipå IL har fått til av gode lag på guttenivå de senere årene, er dette rett og slett imponerende! Dette er et resultat av at man har klart å samle unge treningsvillige gutter til å spille på samme lag, med dyktige trenere i tillegg. Reipå konkurrerer i dag med de beste G15, G16 og G19-lagene i Salten, og hevder seg meget godt! Undertegnede har også registrert at Ørnes IL på jentesiden har gjort det meget bra i enkelte turneringer i løpet av sommeren, dette med tilvekst av spillere fra andre klubber. Disse jentene vant jenteklassen under Reipå’s vårturnering, og kom på 3. plass i Kippermoen cup! Dette er nok et bevis på at samarbeid er veien å gå, dersom man ønsker resultater. Godt jobba!

Ovennevnte tilfeller er to klare bevis på at samarbeid er eneste farbare vei for fotballen i Meløy, dersom man ønsker å skape gode fotballag. God fotball begeistrer og skaper entusiasme, i tillegg til at samholdet blir enda bedre. Utover dette er trenere og ledere i Nordland Fotballkrets og Bodø/Glimt helt klare i sine meldinger om at vi må SAMARBEIDE i Meløy! Vi i Meløy FK tror på samarbeid, og ønsker derfor å samarbeide med de andre klubbene i Meløy.

Dette er grunnen til at vi startet på jobben med å utarbeide en SAMARBEIDSAVTALE mellom alle 8 klubbene i Meløy. Etter et innledende møte med noen av klubbene i juni 2017, inviterte Meløy FK alle klubbene til Fotballtreff på Ørnes hotell 26.09.17. Her deltok trenere og ledere fra klubbene sammen på et treff der et mulig formalisert samarbeid mellom klubbene, ble lansert. De langt fleste var positive til ideen, og Meløy FK påtok seg derfor ansvaret for å samle ledere fra klubbene til møter, der målet var å meisle ut en Samarbeidsavtale som alle klubbene kunne godta. Flere av klubbene har møtt i felles møter, for å utarbeide en avtale, og alle har underveis vært fornøyd med resultatet, som har blitt bedre og bedre for hver gang. Samarbeidet klubbene imellom, og det at vi sammen har jobbet oss frem til et tilnærmet ferdig produkt, som alle har et eierskap til, er en god start for å kunne lykkes i det videre arbeidet. Med eget trenerforum satt sammen av dyktige trenere, trenere som vil bidra hos alle klubbene i Meløy, må jo dette være garantist for en ytterligere heving av kvaliteten på spillerne.  Etter siste reviderte utgave, har vi besøkt Reipå IL, Ørnes IL (Fotballgruppa), Glomfjord IL, Halsakameratene og SMIL. Underveis i prosessen har vi også vært i kontakt med Neverdal og Meløy UIL, som har fått skriftlige referat fra møtene. Alle klubbene har dermed bidratt/hatt mulighet til å bidra til en god og fremtidsrettet avtale.

Status i dag er at de fleste klubbene er klare til å signere avtalen, forutsatt at denne godkjennes av klubbenes årsmøte. I skrivende øyeblikk er det 2 av klubbene som trenger noe lengre tid til intern avklaring, før de kan signere. Vi håper selvfølgelig at også disse klubbene skal konkludere med det samme som de andre, og at vi får med oss alle klubbene i et samarbeid for fotballen i Meløy. Sammen står vi sterkest!

Meløy FK vil i nær fremtid invitere til et åpent møte om fotballens fremtid i Meløy. Her ønskes alle med interesse for fotball, og som har meninger om hvordan vi alle kan bli bedre, velkommen! Selvfølgelig er tillitsvalgte, trenere og spillere spesielt velkommen, siden det er disse som skal bidra til å sette Samarbeidsavtalen ut i livet.

Ungdommen i Meløy fortjener en avtale mellom klubbene, en avtale som vil bidra til utvidet samarbeid, bedre fotball, i tillegg til at unge spillere som avslutter ungdomsskolen, vet at de fortsatt har et godt tilbud om å spille fotball, lokalt i Meløy. Meløy FK har som mål å melde på minst ett aldersbestemt lag neste sesong!

Meløy Fotballklubb ønsker å sette Meløyfotballen på fotballkartet!

SAMARBEID ER DEN BESTE LØSNINGEN!

For Meløy Fotballklubb

Svein Fredriksen

Sportslig leder