Yara tok samfunnsansvar for bakken nok en gang - Avhengig av mer lokal støtte fra bedriftene i området om alpinsenteret skal bestå