Skogbrannfareindeksen som utgis av Meteorologisk institutt i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varsler stor fare for brann i vegetasjon i Salten og øvrige deler av Nord-Norge i de kommende dagene. Basert på foreliggende værmeldinger ventes situasjonen å vedvare til over førstkommende helg.

Salten brann understreker at det er generelt bålforbud, og oppfordrer alle til å utvise den største forsiktighet i all bruk av åpen ild.