Meløy Energi selger alle lokale kunder til Polar Kraft