10. oktober er verdensdagen for psykisk helse, og i den forbindelse inviterer Meløy kommune til kurs, mandag 11. oktober. Teamet er «Oppmerksom på selvmordstanker» - OPS.

«Mange kan bidra til å forbygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp» står det i invitasjonen.

Kurslederne kommer fra Vivat som har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Tilbudet er for alle over 18 år og er gratis. Folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen opplyser at det enda er noen ledige plasser, og oppfordrer folk til å melde seg på.

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selg har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler Vivat at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning.

Temaet på verdensdagen i år er "Livet under og etter pandemien. Følg opp!" Det finnes mye informasjon på nettsiden verdensdagen.no.