Planlegger etablering av fabrikk - Søker om tillatelse til å fylle ut i sjøen