Statens vegvesen melder om at det har gått ras i Bjærangsfjorden. Raset har gått fra Storrona. Kjøretøy under 3,3m høyde kan benytte tunellen som finnes på stedet.

På Sandhornøya er fylkesveien stengt ved Sandneslia stengt på grunn av snøras.

Det er stor rasfare nå på grunn av mildværet. Dette gjelder i hele distriktet vårt. På yr.no meldes det om store nedbørsmengder i dag, og stor jord- og snøskredfare i tillegg til flomfare. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene. På grunn av tele vil vannet ikke trekke ned i bakken. Økt vannføring kan føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.