Suksess med leirskole i egen kommune: – Vi har blitt mer kjent med hverandre på en ny måte