94 av 100 på inntektstoppen er menn: – Mangler kvinner i høyt utdannede stillinger