Årets pris for inkluderende arbeidsliv gikk til Neverdal skole for sitt arbeid med nærvær.

Rådmann Hege Sørli begrunnet tildelingen med innsatsen som er gjort for økt nærvær på arbeidsplassen.

- Neverdal skole gjør en svært god jobb med tilrettelegging og oppfølging av ansatte, for å holde fraværet blant de ansatte på et minimum, sa hun.

En litt overrasket rektor Frøydis Antonsen, kunne fortelle om et år med litt økning i sykemeldinger og utfordringer knyttet til skolestruktur og privatskoleetablering. Men hun påpekte at det jobbes systematisk for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for hver enkelt arbeidstaker, for å opprettholde trivsel og helse.