- Før kalvinga kom i gang ble det registrert 160 elg. Trolig ble det født minst 60 kalver.

Før jakta i høst var det nok langt over 200 dyr på øya.

Erfaring fra eget jaktfelt Denne høsten har Birger vært på jakt sammen med fire andre jegere i det 6500 mål store området Øyjord, Laukli, Sæter og Følvik. De hadde anledning til å felle fem dyr.

- Den dagen vi skaut en kalv som vi hadde tildelt, så vi faktisk tre kyr med fem kalver på et lite område. Da var det bare der like stor rekruttering som vi tok ut i år. Kanskje var dette bare en firedel av de kalvene som ble født i vårt område.

Samarbeid om jakta Total kvote for de sytten jaktfeltene på Sandhornøy er i år 57 dyr. Fire jaktlag er foreløpig ikke ferdig med jakta som foregår helt fram til jul.

- Vi har et fint samarbeid når det gjelder elgjakta. Grunneierne har bestemt at om noen jaktlag ikke får mulighet til å fullføre jakta, blir restkvoten fordelt til andre lag.

Dermed har de som ikke får skutt i eget geografisk område mulighet til å be om å få gå over til andre.

Regelverket må følges Birger er en erfaren jeger som har drevet elgjakt i heimtraktene siden 1983. I løpet av årene har han skutt mange elg, men denne høsten var det tre av jaktkameratene som fikk den opplevelsen.

- Jeg kunne ha skutt to dyr i år, men det var feil sort. For det handler om hva du har igjen på kvoten, og hva som tilfeldigvis passerer deg i terrenget. Når du har igjen okse og det bare kommer forbi kyr og kalver, så blir det feil.

Elgjegere: Svein Olav Haarberg, Birger Willumsen, John Per Kristiansen, Arild Olsen, Willem Schooheijm. Foto: Rolf Hessvik

Et lite uhell John Per Kristiansen har skutt 35 elg siden han startet som 24 åring. Men i år var han uheldig.

- Jeg har erfart at okser i brunst pleier å komme for å se om de har en rival når jeg lager høye gryntelyder der jeg sitter på post.

Etter et kvarter kom en fin okse fram fra skogen. Den laget liknende lyder, og feiet geviret på noen busker bare 70 meter unna.

- Jeg reiste meg for å skyte, men snublet. Elgen merka at det var noe i nærheten, så han snudde seg og luska tilbake der han kom fra.