Justis- og beredskapsdepartementet besluttet den 23.november 2018 at det skal etableres 77 pass- og ID-kontorer i Norge. For Nordland politidistrikt innebærer dette vedtaket at passtjenesten ved Ørnes lensmannskontor skal avvikles.

Fra og med 29. januar 2019 vil det ikke lengre være mulig å få utsted pass ved Ørnes lensmannskontor. For innbyggerne i dette området vil nærmeste tjenestested med passutstedelse være enten Bodø politistasjon, Rana politistasjon eller Fauske lensmannskontor. Alle disse kontorene har timebestilling for pass.

kilde: politiet.no