Sigurd Stormo

Flere prosjekter er igangsatt og vi står fast på vårt mål om at alle husstander i Meløy skal ha fiber. Dette er avgjørende for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, legge til rette for eksisterende og nye næringsetableringer og for innbyggernes sikkerhet.

Fiber er en viktig infrastruktur og avgjørende for å kunne bo i bygdene og drive næringsutvikling. Vi har i denne perioden i samarbeid med vårt eget selskap Meløy Energi, fått bygd fiber i Glomfjord, samtidig som bygging på Reipå er startet opp. Neste ut er Neverdal hvor det ikke er fullt utbygd fibernett.

Meløy kommune gjennomførte våren 2019 en bredbåndsundersøkelse for å avdekke de områdene med svakest nett. Vi har hatt tett dialog med Nordland fylkeskommune som disponerer midler til disse, og har som første område søkt for Bjærangsfjord. Hvis det blir bevilget midler, vil det styrke utbyggingen mot Engavågen, Vassdal og videre ut mot Åmøy. Et utbyggingsprosjekt som vi vil ha igangsatt i 2020.

For å få til full utbygging av fiber i Meløy er vi avhengig av å kombinere støtte fra fylkeskommunen for de svakeste områdene i bredbåndsundersøkelsen. I tillegg må Meløy kommune bidra økonomisk til utbyggingen. Ved å kombinere midlene som fylkeskommunen kan støtte, med områder hvor det er kommersielt utbyggbart, er målet å få til en full utbygging til alle husstander i Meløy.

Vi vil at vårt eget selskap Meløy Energi skal stå for disse utbyggingen. Det sikrer arbeidsplasser og er i neste fase viktig når fibernettet skal vedlikeholdes. Ved å ha lokal kompetanse vil vi ha en mye større trygghet for at feilretting og vedlikehold blir utført av montører med tilstedeværelse i Meløy, og ikke minst med lokalkunnskap som gir større trygghet for stabil drift av fibernettet.

Det er viktig å kjempe vider for styrking av mobilnettet i vår kommune, men når kobbernettet nå fases ut må dette erstattes av fibernett til alle husstander. Meløy Arbeiderparti vil at dette skal være på plass innen 2023. Et stort mål, og viktig hvis vi skal skape attraktive bygder og legge til rette for næringsliv i hele kommunen.

Sigurd Stormo

Ordførerkandidat Meløy Arbeiderparti