Bjørg Hansdatter Tinnan

I forrige Kulingen var det flere sider som beskrev det nye Meløy omsorgssenter på Ørnes. Og det er flott. Det er godt at de ansatte har fått bedre arbeidsforhold og det er godt at de gamle som er så heldig å ha en sykehjemsplass i nord-bygda får bo den siste delen av et langt og arbeidsomt liv i et moderne og flott bygg.

Og la det være sagt: De som jobber i førstelinjen i omsorgen i kommunen gjør en flott jobb.

Men hva skjer i livet til alle de som har behov for en sykehjemsplass, men ikke er blant de heldige – både i nord og i sør i Meløy?

Etter hvert som de trenger mer bistand blir det satt inn hyppigere besøk av hjemmetjenesten. I tillegg får de utdelt trygghetsalarmer. Hvem skal ha oversikt over de gamle som er så kognitivt redusert at de ikke er i stand til å bruke trygghetsalarmen?

Og hvor mange er det som skulle hatt trygghetsalarm, men som ikke vet hvordan man skaffer en slik? Som kanskje ikke engang vet at de finnes og ikke har noen pårørende som kan hjelpe dem. Dette må da hjemmetjenesten ha kontroll på, tenker nok mange. Men er det så sikkert at alle som burde hatt ulike kommunale tjenester fra omsorg, har dette? Eldre som bor alene, som enten ikke har nære pårørende eller lite kontakt med sine pårørende er neppe god på å gå inn på kommunens hjemmeside og søke om ulike kommunale tjenester. Har kommunen en oversikt over dette behovet?

Mange er uten tvil en sykehjemspasient, men får beskjed om at de er «for frisk» til å få plass. Sannheten er vel heller at de IKKE er for frisk. Men fordi Meløy har altfor lite sykehjemsplasser, blir lista lagt uforsvarlig høyt for å få en av de få plassene.

Når jeg da får vite at i det nye omsorgssenteret er det satt av en etasje til korttidspasienter slik at antall langtidsplasser er redusert, blir ikke situasjonene bedre.

Jeg har også fått signaler på at det fortsatt er krefter som fortsatt jobber med å legge ned Vall sykehjem selv om kommunestyret har gjort et vedtak på at dette ikke skal skje.

Jeg håper at de politikerne som i sin tid bestemte at det skulle bygges et omsorgssenter der det ikke skulle økes antall sykehjemsplasser, i dag innser at dette ikke var en god ide.

Så ønsker jeg et svar fra kommunedirektøren og ordfører:

1.       Foreslår dere fortsatt at det gamle sykehjemmet skal benyttes til 48 kontorer, mange møterom og 6 omsorgsleiligheter når det er et skrikende behov for sykehjemsplasser i Meløy?

2.       Om det er et så stort behov for så mange kontorer til ulike tjenester i kommunen, er dere da villig til å se på en løsning med å ruste opp og bygge ut Vall sykehjem for å gi de mest hjelpetrengende eldre i Meløy en verdig avslutning på et langt liv?

3.       Er det en sammenheng mellom de oppgaver hjemmetjenesten skal ivareta på sine vakter og de ressursene som er satt inn? Jeg stiller dette spørsmålet fordi vi vet at en slik jobb er uforutsigbar og i perioder – som kan vare over måneder og noen ganger år – kommer det på oppgaver som ikke var med i ressursplanene i utgangspunktet. Dette fører til både dårligere tjenester for de gamle og en større belastning på de ansatte og får sykefraværet til å øke. Noe som Meløy kommune har store utfordringer med å få redusert.

4.       Har Meløy kommune en plan for å begynne å kartlegge behovene hos innbyggere over 75 – 80 år?

a.       For å ivareta de som ikke vet hvordan de skal søke om kommunale tjenester og for å være i forkant og eventuelt kunne forebygge behovet for sykehjemsplass.

b.       For å være tidlig ute med ressurser hos de som har behov slik at flere kan klare seg hjemme.

5.       Er det riktig at det fortsatt jobbes med å få lagt ned Vall Sykehjem?

6.       Hva tenker dere om at mange sterkt hjelpetrengende eldre i Meløy lever i den uverdige hverdagen de gjør i dag?

7.       Regjeringen har gitt kommunene mulighet til å søke på korona-midler til å sette inn tiltak for å gi ensomme eldre en bedre hverdag. Har Meløy kommune søkt på disse midlene, og hva er de da eventuelt brukt til?

Bjørg Hansdatter Tinnan

Innbygger i Meløy Kommune