Meløyavisa

 «Regine Normann» og «Elsa Laula Renberg».

- Jeg er veldig glad for at vi kan hedre disse to markante kvinneskikkelsene fra nord med å kalle opp våre nyeste og mest moderne båter etter dem, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik. Foto: Bente Haldorsen, Meløyavisa.

Fylkesråden legger til at de to nye båtene som nå er under bygging, ikke bare er topp moderne men også langt mer miljøvennlige enn dagens fartøy. Drivstofforbruket kuttes med hele 40 prosent, noe som er av stor betydning både miljømessig og økonomisk.

Tidligere har fylkeskommunens båter vært gitt stedsnavn. Det var SVs gruppeleder i fylkestinget Marius Jøsevoll som foreslo å gi båtene navn etter de to historiske kvinneskikkelsene fra nord.

- Serine Regine Normann fra Vesterålen var den første kjente kvinnelige forfatteren fra Nord-Norge. Hennes forfatterskap omfatter 18 bøker – både sosialrealistiske og historiske romaner og fortellinger, sagn og eventyr.

Regine Normann er kanskje mest kjent for sine to samlinger med kunsteventyr som flere ganger er gitt ut på nytt, de fleste under tittelen Ringelihorn. Hun var en betydelig litterær skikkelse fra Nordland, argumenterer Meisfjord Jøsevold.

Elsa Kristina Laula Renberg var en svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker. For sin rolle under Samemøtet i 1917 regnes hun som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter.

Allerede i 1910 tok rettighetsforkjemperen initiativet til dannelsen av Brurskanken samiske kvinneforening. Foreningens formål var å «aa arbeide for aa faa i stand en eventuel skole paa Nordland for samiske barn, samt for øvrig sprede oplysning blant det samiske folk.»

- Hun var en usedvanlig sterk foregangskvinne fra Helgeland, poengterer Jøsevold.