Helt fra hun startet utdannelsen innen havbruk har Liza-Mari Widnes Isaksen hatt ett mål for øyet. Hun skulle bli sjef på ett anlegg innen oppdrettsnæringa.

Liza-Mari Widnes Isaksen er 24 år. Født og oppvokst på Skaugvoll i Gildeskål. Hun har fem brødre, hvorav to av dem er relativt nært henne i alder.

- De to fikk jeg brynt meg skikkelig på under oppveksten, forteller hun til Framtia. Bevist valg For Liza-Mari startet karrieren med sommerjobb på GIFAS (Gildeskål forskningsstasjon AS), hvor interessen for havbruk ble til. At Meløy videregående skole har egen avdeling for akvakultur på Inndyr var selvsagt en fordel. Dermed slapp hun å forlate hjembygda for å ta utdannelsen.

- Interessen ble for alvor vakt da jeg begynte lærling ved Sundsfjord Smolt i Gildeskål, etter endt utdanning ved MVG på Inndyr. Der var jeg lærling i to år, og fikk opp øynene for hvilke muligheter som finnes innen havbruk. Etter det startet jeg på en treårig videreutdanning i Bodø. Med bachelor i havbruksdrift og ledelse.

Stor smolt: For å begrense at laksen utsettes for lakselus og sykdom forsøkes det nå med utsetting av smolt som er større enn tidligere. Denne som Liz-Mari viser frem er rundt 450 gram.

Stor smolt: For å begrense at laksen utsettes for lakselus og sykdom forsøkes det nå med utsetting av smolt som er større enn tidligere. Denne som Liz-Mari viser frem er rundt 450 gram.

Bevist mål Det åpnet seg nye muligheter da smoltanlegget i Sundsfjord ble bygget, også her var Liza-Mari med fra starten og høstet masse nyttige erfaringer. Som driftsleder i Reppen får hun god bruk for erfaringene hun har fra Sundsfjord Smolt AS. Anlegget er stort sett bygd på samme lest som det i Reppen. Liza-Mari var med i Sundsfjord helt fra starten av og tilegnet seg viktig kunnskap underveis. Det har hun hatt stor nytte av den tiden hun har vært med på oppbyggingen av det nye anlegget i Reppen.

Stort ansvar - Dagene i Reppen er både spennende og utfordrende. Ingen dager er like, og det er ikke alltid at det finnes noen fasit på det vi gjør, det oppstår stadig utfordringer som må løses. Det gjør at vi aldri har kjedelige dager, sier Liza-Mari, og fortsetter:

- Som driftsleder har jeg ansvaret for driften og de ansatte. De som nå er ansatt er forskjellige i både kjønn, alder og erfaring, og er en flink gjeng som er veldig løsningsorienterte.

Besøk: Helgeland Smolt AS sitt anlegg i Reppen får ofte besøk. Tidligere i måneden besøkte listetopp for KrF-Nordland, Dagrunn Eriksen, anlegget, og fikk da undervisning om vaksinering av smolt, av Liza-Mari.

Besøk: Helgeland Smolt AS sitt anlegg i Reppen får ofte besøk. Tidligere i måneden besøkte listetopp for KrF-Nordland, Dagrunn Eriksen, anlegget, og fikk da undervisning om vaksinering av smolt, av Liza-Mari.

Stolt over resultatet - Jeg er stolt over det vi har fått til på denne korte tiden. Vi la inn rogn i anlegget tre måneder før planene og har levert vår første smolt i oktober i fjor. Til nå svømmer de rundt 2,4 millioner laks i merdene i distriktet vårt som har hatt sin start her hos oss i Reppen. Nå har vi rundt 4 million individer i karene våre som skal ut om ikke så alt for lenge. Vi skal levere smolt med større snittvekt enn det som har vært vanlig før. Dette skal bidra til at den får kortere levetid i sjøen, og dermed minker faren for sykdom og lakselus.

Viktig næring - For meg er oppdrettsnæringen veldig viktig. Næringen er positiv og veldig nyskapende og har mange forskjellige måter å gjøre ting på. Det er rom for å tenke selv og sette sitt eget preg på det man gjør i den daglige driften.

-Jeg har ofte opplevd at jeg må forsvare jobben min, og det syns jeg er synd. Næringen har sine utfordringer, men likevel er det nesten ikke en næring som er så strengt regulert. Jeg tror at folk generelt har for liten kunnskap og vet for lite om næringen. Det er viktig at vi får formidlet og vist hva vi virkelig gjør og hvordan ting fungerer til folket.

Yrkesvalg -Har du et budskap til de som nå står foran yrkesvalg?

- Fisk er sexy! Det er viktig at unge skjønner hvor bra det er å jobbe med fisk. Oljenæringen har lenge vært i bresjen for de attraktive arbeidsplassene med gode lønnsvilkår, mye fri og en spennende jobb. Oppdrettsnæringen er like attraktiv og spennende, vi må bare komme dit at vi syns fisk er like attraktivt som olje, avslutter Liza-Mari.