- Dette er del av en langsiktig plan, og vi er selvfølgelig fornøyd når vi lykkes, sa leder for Meløy Eiendom KF, Kjell-Gunnar Isaksen.

Sist fredag ble det delt ut tre flotte skilt som skal pryde veggene på Meløy Rådhus, Ørnes Omsorgssenter og Meløy fritidsbad. Et synlig bevis på at de byggene alle er utpekt til Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk og dokumenterbart arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Dyr ventilasjon

Noe av det som har gitt mest reduksjon i samlet energiforbruk, er ventilasjonssystemene. I utgangspunktet er disse svært energikrevende, men utskiftinger og finjusteringer har ført til ønskede resultater og tilfredsstillende tall i flere av byggene. Som i Meløy fritidsbad:

- Vi gjør egentlig det vi alltid har gjort, fordi systemene i det relativt nye bygget vårt er gode. Ventilasjon er energikrevende, det går langt mer til det enn til oppvarming bassengene, sier daglig leder Runar Horsberg.

Han er stolt over at driften tilfredsstiller kravene og at bygget nå kan smykkes seg med den gjeve tittelen.

- Prosesstenking

Også hos Ørnes omsorgssenter er ventilasjon kostbart. Utskiftinger den siste tiden er i ferd med å gi ønskede resultater.

- Vi merker i alle fall store positive endringer når det gjelder inneklimaet i avdelingene, sier virksomhetsleder Geir Inge Hansen.

Han hevder det er en prosess å tenke miljøvennlig og energisparende i en hektisk hverdag:

- De fleste har fokus på miljø i privathusholdningene, og det bør gjelde på arbeidsplassene også. Å kildesortere og begrense bruken av miljøskadelige rengjøringsmidler er små, men viktige grep i hverdagen.

På omsorgssenteret tenkes også energisparing når det gjelder maskinparken, for eksempel i vaskeriet.  Her er man i en prosess der de eldste og mest energikrevende maskinene på sikt skal byttes ut.

Mindre papir, mer digitalt

Også Meløy rådhus kan vise til ventilasjonsforbedringer og justeringer av innetemperaturen.  Sammen med økt fokus på mindre papirforbruk og kildesortering skal de ansatte spare miljøet og gå foran med et godt eksempel for andre.

- Grepene vi har gjort fører til at fotavtrykkene våre blir litt mindre synlige, det kjennes bra!  Vi er startet en jobb og vil tenke helhetlig i tiden framover, sa Isaksen under utdelingen.

Det var rådmann Hege Sørlie som mottok sertifiseringsskiltet på vegne av administrasjonen. 8 bygg i Meløy er til nå godkjent og utpekt som Miljøfyrtårn. I Norge fins over 5000 virksomheter sertifisert etter gjeldende bransjekrav og påkrevd dokumentasjon.