Kommunestyret valgte sin egen vei vedrørende det gamle gymsalbygget.

Sørlie ønsket at kommunen skulle gå tilbake på bestemmelsen fra 2016, ut fra vurderingen om at bygget er lite brukt, og vil bli mindre brukt når kulturskolen flyttes inn i Spildra skoles lokaler.

Et fellesforslag framlagt av Ole Martin Erikstad (Frp) om å overdra bygget vederlagsfritt sammen med om lag 1,38 millioner kroner avsatt på idretts- og kulturfond ble likevel vedtaket. Det betyr at Kulturfabrikken SA nå kan disponere bygget fritt til sine formål når Spildra skole står ferdig.  Meløy kommune skal ikke betale leie, men drifter bygget som i dag inntil nyskolen står ferdig.

Under forrige ukes møte fikk også rådmannen fullmakt til å gå i forhandlinger om den nye utbyggingsavtalen for kjøpesenteret på Ørnes. Kontaktpunktet for Meløy kommune skal fremdeles være Meløygruppen AS, selv om utbyggerselskapet heter Ørnes Handelseiendom AS.  Ørnes Handelseiendom AS er et selskap under stiftelse av Fazenda AS, som på slutten av 2016 gikk inn på eiersiden i Meløygruppen AS med et investeringsselskap som kjøpte av 75 prosent av aksjene i selskapet.