Målet til Grønøy havnestyre er å gjøre havna til Norges flotteste. Det skal blant annet bygging av nytt servicebygg, "Fyrlykta", bidra til. Et bygg utenom det vanlige, og så maritimt som det kan bli.

Glad for bidrag Det begynner å bli 17 år siden planene om å realisere en fiskerihavn med molo, havn for fritidsbåter og servicebygg for brukerne av Grønøy havn, ble påbegynt. Den gang var det Anfinn Myrvang som sto for tegningen av både servicebygget og planen for det som i dag utgjør Grønøy havn.

Havnestyrets leder, Einar Helge Meløysund, sier til Framtia at de som bruker anlegget er svært glad for at de nå kan starte byggingen av servicebygget, som skal betjene både fiskeflåten og brukerne av småbåthavna.

- At vi nå kan starte byggingen skyldes først og fremst at vi fikk 250 000 fra Sparebank1-fondet og at både Halsa Bygg og Rødøy Elektro har gitt oss "snille" anbud. Det har bidratt til at vi nå kan forsvare rent økonomisk å gå i gang med dette prosjektet, som vi regner med vil koste rundt en million når det står ferdig. Dette finansierer vi gjennom tilskudd, låneopptak og dugnad. Mange stiller seg bak dette prosjektet og vi har allerede fått bidrag fra andre givere. Kan nevne at både Grønøy sanitetsforening, Sigrunn Torrissen og Terje Halsan AS har bidratt, i tillegg til Sparebanken.

Fyrlykta: Slik blir det nye servicebygget i Grønøy havn seende ut. Eneste forskjell vil bli at utvendig trapp blir endret. Illustrasjon: Halsa Bygg.

Fyrlykta: Slik blir det nye servicebygget i Grønøy havn seende ut. Eneste forskjell vil bli at utvendig trapp blir endret. Illustrasjon: Halsa Bygg.

Fyrlykt Servicebygget er tegnet som en stor fyrlykt. I første etasje vil det bli garderober, dusj, lager og vaskerom. Mens andre etasje vil romme kjøkken og kafé. Utenfor kafeen vil en stor terrasse, som vil gå rundt hele bygningen gi en utsikt som kan ta pusten av den mest kresne.

- Vi har som mål at Grønøy havn skal bli den flotteste i Norge. Dette skal vi få til ved å sette opp dette unike bygget, og i tillegg sørge for at vi kan tilby både fiskere og andre besøkende en havn som til enhver tid er ryddig og ren, sier Meløysund blant annet.

- I tillegg til å yte service til de to forannevnte gruppene håper vi jo også at dette skal bli et samlingspunkt for befolkningen på Grønøy. Vi har jo ikke lengre noe naturlig samlingssted etter at butikken og skolen ble borte. Vi har jo nærheten til turstien som går til Grønøyfurua. Den starter ved molorota. Furua står der ennå og blir muligens mer besøkt nå etter at den ble saget ned.

Ferdig i høst Ifølge Einar Helge Meløysund er planen at det skal støpes fundament til bygningen i løpet av sommeren, og at Halsa Bygg skal komme i gang med sitt arbeid i slutten av august.

- Vi håper på å få tatt bygget i bruk i høst. Parallelt med dette jobbes det fra kommunalt hold med å få fiskerihavna noe mer brukervennlig når det gjelder å få tatt i land bruk som fiskebåtene bruker. Slik det er i dag får de ikke på land mer en de kan ta under armen og bære. Planen er å bygge en pir, slik at det skal bli mulig å få bruket på land ved hjelp av en kran. Kaifront bør vel også være en naturlig ting å få på plass, ettersom den var på planen helt fra starten av. I et møte mellom havnestyret og kommunen fikk ordføreren ved sett anlegget slik det fremstår i dag. Han uttrykte i det møtet stor forståelse for våre utfordringer og ønsket å bidra med sitt for at vi skal få rettet opp de mangler vi har påpekt, sier Meløysund.

Til slutt sier Meløysund at han håper at Grønøy havn skal bli et godt tilbud for fiske-, oppdrett- og fritidsflåten, både på Grønøy og det nærliggende området.

- Hit er alle velkomne. Målet er at dette skal bli en aktiv og mye brukt havn for hele distriktet rundt Grønøy.