Frem til nå har Gildeskål tatt i mot og bosatt rundt 120 flyktninger fra Ukraina og er blitt anmodet om å ta i mot ytterlige 75 i året som kommer.

– Viljen i Gildeskål til å fortsette å ta i mot flyktninger virker å være stor, men det må være helt sikkert at vi i alle fall kan tilby tilfredsstillende boligforhold før vi kan forplikte oss til et slikt stort antall i 2024, sier ordfører Bjørn Magne Pedersen.

På Facebook har derfor nå blitt postet et innlegg hvor Gildeskål oppfordrer innbyggerne i kommunen til å ta kontakt hvis de har boliger til utleie.

Ordfører i Gildeskål Bjørn Magne Pedersen. Foto: arkiv

Enormt behov

– Behovet for bosetting er enormt og det hoper seg opp med flyktninger på mottakene rundt omkring i Norge. Derfor ønsker vi nå gjerne tips om noen har hus eller fritidsbolig til leie, skrives det av ordføreren.

– Tidligere har vi konsentrert oss om bosetting på Inndyr, Sandhornøy og Nygårdsjøen, men nå ønsker vi tilbud om boliger i hele kommunen, utdypes det.

Videre skrives det at kommunen vil gjøre en vurdering på hvor de vil få til bosetting med tanke på hvor de kan gjennomføre introduksjonrpogram og norskundervisning

Han løfter også frem behovet for arbeidsplasser til flyktningene som kommer og ber samtidig arbeidsgivere som har aktuelle stillinger om å ta kontakt med flyktningekontoret.