Mener tilskuddet til frivilligsentralen er for lite