- Ungdom er ikke vanskelig bare for å være vanskelig